Our story

          บริษัท ดีมาโก้ ดีไซน์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านเฟอร์นิเจอร์มากว่า 20 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการออกแบบและให้คำแนะนำลูกค้าทั้งในเรื่องของรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ควรเลือกใช้ในแต่ละชิ้นงาน อีกทั้งบริษัทในเครือของเราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกมานานกว่า 25 ปี มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ จนกระทั่งจบกระบวนการการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราล้วนมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับส่งออก และสามารถใช้งานได้จริง นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางด้านเฟอร์นิเจอร์แล้ว บริษัทยังมีบริการรับออกแบบและตกแต่งภายในอย่างครบวงจร (Turnkey Service) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าอีกด้วย

          วัสดุที่ทางบริษัทเลือกใช้นั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เหล็ก ทองเหลือง สเเตนเลส หรือแม้แต่ หวาย หรือวัชพืชในแหล่งน้ำ อย่างผักตบชวา นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความชำนาญและมีเทคนิคเฉพาะในการทำสีหลากหลาย จึงทำให้สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สินค้าของบริษัทจึงถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆโครงการอย่างต่อเนื่อง


7